Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Grabica  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Grabica

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Grabica.

Mapa Geoportal Grabica
Mapa z granicą gminy Grabica

Dane urzędu

Urząd Gminy w GrabicyGrabica 66Grabica, 97-306

Tel: 44 6161188

Fax: 44 6161111

Elektroniczna skrzynka podawcza: /5w46vp7vbg/SkrytkaESP

E-mail: urzadgminy@grabica.pl

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Grabica: 1010042

Witryna: www.gminagrabica.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Grzegorz KULIŃSKIurzadgminy@grabica.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Grabicy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Grabica to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Grabica na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Grabicy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Grabicy, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Grabicy

Gmina Grabica w liczbach

Powierzchnia gminy Grabica*

128 km2

977 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Grabica*

6 077 mieszkańców

1534 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Grabica*

48 mieszkańców na km2

1608 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Grabica

Geoportal Grabica prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Grabica, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Grabica.

Dostęp do danych Geoportalu Grabica

Jak powstał Geoportal gminy Grabica?

Geoportal Grabica powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Grabica, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Grabica.

Geoportal Grabica umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Grabica oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Grabica, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Grabica

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Grabica?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Grabica ( EGIB gminy Grabica);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Natura 2000 gminy Grabica);
 • Rejestr MPZP gminy Grabica ( MPZP gminy Grabica);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Grabica;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Grabica;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Grabicy.
Informacje na Geoportalu Grabica

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Grabica?

Korzyści z Geoportalu Grabica

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Grabica?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Grabica.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Grabica łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Grabicy. W zależności od wybranej kompozycji mapy Grabicy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Grabica, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Grabica oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Grabica. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Grabicy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Grabicy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Grabica. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Grabica.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Grabicy.

  Geoportal gminy Grabica posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Grabica. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Grabicy sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Grabica przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Grabicy.

  W Geoportalu Grabica przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Grabica. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Grabicy. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Grabica zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Grabica, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Grabica oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Grabica.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Grabica. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Grabica są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Grabica podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Grabica.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Grabicy. W Geoportalu gminy Grabica udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Grabicy wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Grabica.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Grabica. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Grabica.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Grabica, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Grabica. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Grabica.

 • Zabytki w gminie Grabica

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Grabica. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Grabica oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Grabica.

 • Informacje o wyborach w gminie Grabica

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Grabica. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Grabica i wiele istotnych informacji.

Geoportal Grabica dla mieszkańców

Geoportal Grabica jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Grabica. Na mapie Grabicy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Grabica mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Grabica. Korzystając z map Geoportalu gminy Grabica w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Grabica są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Grabica dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Grabica dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować